ตัวอย่างปกรายงาน

ตัวอย่างปกรายงาน

Advertisements

3 comments on “ตัวอย่างปกรายงาน

 1. นางสาวปทิตตา กิตติยานุสรณ์ , นางสาวณัฐกานต์ อำพะสุโร , นางสาวนูรฮดา สีหโรจน์

  1. นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer)
  ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น โปรมแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า โปรแกรมที่ใช้กับงานด้านบัญชี หรือโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร
  2.วิศะคอม
  3.อาชีพโปรแกรมเมอร์ , นักเขียนโปรแกรม

 2. อาชีพ แฮคเกอร์

  เป็นแฮคเกอร์ต้องเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  สิ่งที่ Hacker ทำ
  – ทำระบบ Network สร้างระบบปฏิบัติการ ( OS ) UNIX ซึ่งเป็น OS ที่นิยมใช้อยู่ขณะนี้
  UNIX เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นระบบ Interactive time sharing ซึ่งเป็นระบบ OS ระบบแรกที่เขียนด้วยภาษา C ซึ่งเป็นภาษามาตรฐาน ทำให้ UNIX เป็นระบบที่เป็น
  มาตรฐาน เป็น OS ที่เกี่ยวข้องกับ Free ware product จำนวนมาก Hacker จะทำการขยายและใส่ Idea ใหม่ ๆเข้าไปในระบบทำให้ ระบบ UNIX มี Version ที่หลากหลาย ในแต่ละบริษัทที่ใช้ หรือในผู้ใช้แต่ละคน นอกจากนี้ Version ต่าง ๆของระบบนี้จะถูกทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  – ดำเนินการ USENET
  โดย Hacker จะรวบรวมกลุ่มของข่าวสารซึ่งมีหลากหลายหัวข้อ และทำให้เป็น Newgroup ต่อมาจะทำ Newgroup ให้เป็น HOST อยู่บน Server ที่เชื่อมต่อกับระบบ Internet และ Web browser จะใช้ USENET ที่เขามีมาช่วยในการเข้าถึง Newgroup อื่น ๆที่ Enduser เป็นผู้เลือก
  – ทำให้ระบบ www มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
  – เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน technic computer
  – มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ Netware หรือโปรแกรมต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  – พัฒนา โปรแกรม application ต่าง ๆ

  สมาชิกในกลุ่ม
  นางสาว ณัฐวดี เจริญเร๊ะ
  นางสาว เสาวนีย์ มาศโอสถ
  นางสาว ทสมา ดะห์ลัน

 3. นางสาวอาซีหม๊ะ หมัดหลี , นางสาวพิชยา อินหมัน

  คำตอบ
  1. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (database administrator) ทำหน้าที่บริหารและจัดการฐานข้อมูล (database) รวมถึงการออกแบบ บำรุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล เช่น การกำหนดบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
  2.สาขา การจัดการ
  3.อาชีพสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า และระบบจัดการบุคคลากรในหน่วยงาน

  3.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s